Uredništvo

Društvo za promocijo slovenskega nogometa SNP – Slovenski nogometni portal

 


⬇️ U R E D N I Š T V O ⬇️
✍️ |  urednistvo@snportal.si

 

SNPortal.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1894.