Pravila foruma

Ekipa SNPortal.si želi, da bi forum pridobil na kvaliteti prispevkov in pravilni rabi slovenskega jezika. Torej za enakopravnost vseh članov foruma in v izogib nemoralnim, rasističnim, neetičnim in ostalim nezaželenim prispevkom objavljamo pravila foruma. Z registracijo se vsak nov uporabnik strinja, da bo spoštoval interna pravila foruma Slovenski nogometni portal.

 1. Slovnica na forumu

  1. Pišite slovensko. #
  2. Ne pišite odgovora s pretežno velikimi črkami. #
  3. Pišite kar se da slovnično pravilno. Uporabljajte ločila, velike začetnice in ostala slovnična pravila. #
 2. Objavljanje prispevkov

  1. Prepovedano je oddajanje zaporednih prispevkov. Razen v primeru če se tema ni imela novih prispevkov v roku več kot tri (3) dni.
   Možnost: Uporabite gumb Uredi. #
  2. Prepovedano je oddati prispevek brez besed, kot je recimo odgovor samo s smeški. #
  3. Vedno preglejte pred ustvarjanjem nove teme, če podobna tema že obstaja. #
  4. Teme vpisujemo v rubriko, ki ji je po tematiki najbližja in prav tako naj naslov vaše teme že odraža samo vsebino sporočila. #
  5. Prispevki, ki niso povezani s temo/njenim naslovom se brišejo. #
  6. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi jo lahko uporabniki zaradi ponujenih vsebin na forumu utrpeli in ne prevzemamo odgovornosti za vsebino sporočil na forumu. Odgovornost za napisano nosijo avtorji prispevkov. #
  7. Prvi prispevek uporabnika, v izogib nezaželenim vsebinam, odobri moderatorska ekipa. Vsak tak prispevek bo odobren najkasneje v 24 urah po objavi. #
 3. Objava povezav

  1. Prepovedano je objavljanje povezav do pornografskih vsebin. #
  2. Prepovedano je objavljanje povezav do nelegalne programske opreme. V tem primeru raje uporabite zasebna sporočila. #
  3. Oglaševalski in podobni prispevki*, ki se bodo oddajali izven oddelka Mali oglasi oziroma v za te namene posebej odobreni temi znotraj drugega oddelka, se bodo sankcionirali z izbrisom prispevka.

   * Vsi prispevki, ki vsebujejo povezave z vsebino, ki okoriščajo avtorja prispevka v kakršnikoli obliki - tj. referrer linki, mali oglasi, spletne "klik" igre in podobno. #
 4. Bonton

  1. Prepovedano je žaljenje ostalih uporabnikov foruma. #
  2. Prepovedano je spodbujanje k rasni, verski ali kakršnikoli drugi nestrpnosti. #
  3. Komentarji naj bodo argumentirani, saj debato vsebinsko obogatijo. #
  4. Prepovedano je preklinjanje in uporabljanje vulgarnih besed. #
 5. Opozorila

  1. Vsak član foruma lahko pridobi do tri (3) opozoril. #
  2. Dovoljena je ena (1) argumentirana in kulturna pritožba na vsako prejeto opozorilo, razen v primeru večkratnega zaporednega kršenja pravil. Odgovor na pritožbo se načeloma dobi v roku treh (3) dni. Dodatno pritoževanje za isto opozorilo ne bo upoštevano. #
  3. Opozorilo lahko uporabnik prejme za kršitve navedenih pravil. Opozoril se ne briše, če le tako ne odloči administrator strani po predlogu moderatorjev. Prav tako se prošnje za odstranjevanje opozoril ne bodo upoštevale. Če je moderator mnenja, da si je uporabnik zaslužil izbris opozorila, bo to sporočil drugim moderatorjem in administratorjem. #
  4. Ob težjih kršitvah pravil foruma se lahko uporabniku nemudoma onemogoči oddajanje novih prispevkov, brez dodelitve opozorila. #
  5. Stopnje opozoril
   1. uporabnik lahko še vedno normalno oddaja prispevke,
   2. uporabniku je onemogočen dostop do objavljanja prispevkov za sedem (7) dni
   3. uporabniku se odvzame pravice do objavljanja prispevkov.
   #
 6. Uporabniški račun

  1. Vsak uporabnik lahko uporablja le en uporabniški račun. #
  2. Uporabniški račun ni prenosljiv. #
  3. Za spremembo uporabniškega imena kontaktirajte enega od administratorjev. #
  4. Uporaba tujega računa se smatra kot nedovoljen dostop do strani. #
  5. Neaktivni uporabniški računi bodo izbrisani po enem (1) mesecu po datumu registracije. #
  6. Za izbris uporabniškega računa kontaktirajte enega od administratorjev. #
 7. Ostalo

  1. Pravila foruma veljajo tudi za komunikacijo preko zasebnih sporočil.
   V tem primeru lahko administrator s polnimi pravicami preveri celotno komunikacijo med uporabniki, ki so vpleteni v razpravo preko zasebnih sporočil. #
  2. Brez predhodne najave si pridržujemo pravico do sprememb in dopolnitev pravil foruma. Spremembe in dopolnitve bodo objavljene na forumu in veljajo od trenutka objave. #